fbpx
Stavba bytů s pozadím západu slunce

V Libereckém kraji se loni dokončilo o 21 % bytů více než v roce 2021

Podle předběžných výsledků Českého statistického úřadu se počet dokončených bytů v Libereckém kraji ve srovnání s rokem 2021 zvýšil o 21,1 %. Počet zahájených bytů naopak zaznamenal meziroční pokles o 3,6 %.

Během roku 2022 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 1 444 bytů. Ve srovnání s předchozím rokem je to o 54 bytů méně. V poslední čtvrtletí roku 2022 bylo zahájeno 325 bytů, což činí 22,5 % ročního objemu.

Celková čísla za Českou republiku vykazují zahájení 41 546 bytů. V meziročním srovnání o 3 446 bytů méně. Toto číslo představuje pokles o 7,7 %. Kromě Libereckého kraje mělo sníženou investiční aktivitu dalších 8 krajů. Největší propad zahájené bytové výstavby zaznamenala Praha, kde se počet nově realizovaných bytů snížil o 38,7 %. Konkrétně jde o -3 652 bytů. Výrazný propad vykázal také Jihočeský kraj. Počet zahájených bytů se zde snížil o 31,1 % (-896 bytů).

Ve struktuře zahájených bytů v Libereckém kraji ze 77,4 % převažovala nová výstavba nad změnou již dokončených staveb. V nových rodinných domech vznikne 53,0 % bytů. Nové bytové domy by měly přinést 24,0 % bytů. V nebytových budovách vznikne 9,0 % bytů.

V průběhu roku 2022 bylo v Libereckém kraji dokončeno 1 046 bytů. Ve srovnání s předchozím rokem je to o 182 bytů více. Jde o nárůst o 21,1 %. Ve 4. čtvrtletí loňského roku bylo zkolaudováno 375 bytů, což činí 35,9 % ročního objemu. Meziroční nárůst zaznamenalo i dalších 11 krajů.

V roce 2022 bylo v celé České republice dokončeno celkem 39 460 bytů. V meziročním srovnání o 4 879 bytů více. Jedná se o nárůst o 14,1 %. Nejvíce bytových jednotek bylo zkolaudováno ve Středočeském kraji, konkrétně 7 896 bytů, nejméně naopak v Karlovarském kraji, kde šlo o 926 bytů.

V Libereckém kraji bylo realizováno 78,3 % dokončených bytů novou výstavbou. Více než 63 % bytů vzniklo v nových rodinných domech a mezi kraji se jedná o 6. nejvyšší podíl. V nových bytových domech bylo dokončeno 14,3 % bytů a v nebytových budovách 1,3 % bytů.

reality Liberec