fbpx
Novostavba

V dubnu startuje program Nájemní bydlení. Poskytne až 800 milionů korun na výstavbu bytů

Státní fond podpory investic spustí letos v dubnu program, který podpoří vznik nájemních bytů pro lidi, kteří nevlastní nemovitost k bydlení. Obce, spolky, charity i další právnické osoby se mohou přihlásit o kombinaci dotace a výhodného úvěru. Obce budou moci těžit i z projektů, na které získá podporu soukromý investor. Mohou potom určit, komu se pronajme část bytů. Program je součástí širší reformy podpory bydlení, na které pracuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

„Nedostupnost bydlení v Česku je komplexní problém, který zasahuje čím dál širší skupinu lidí a bohužel nemá jednoduché a rychlé řešení. Tímto a dalšími programy chceme nastartovat dlouhodobý trend výstavby dostupných nájemních bytů. Klíčová v tomto bude nejen podpora státu, ale hlavně úzká spolupráce obcí a soukromých investorů, která je v Česku zatím vzácná,“ sdělil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Program Nájemní bydlení spravuje Státní fond podpory investic spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Podpora bude složena ze dvou částí, z dotace do maximální výše 25 procent a výhodného úvěru. Celkově může být až do výše 90 procent nákladů. Mezi žadateli mohou být například obce, jimi zřizované organizace, charitativní organizace, církve a další právnické osoby. Státní fond podpory investic se bude starat, aby státní podporu získaly především samosprávy. I v případech, kdy s projektem uspěje soukromý investor bude mít obec možnost určit nájemce u nejméně čtvrtiny bytových jednotek.

Jednou z podmínek získání dotace a úvěru je, že po dobu udržitelnosti, což je minimálně 20 let, bude majitel požadovat nájem obvyklý v místě nemovitosti. Do budoucna Ministerstvo financí za tímto účelem připravuje cenové mapy. Program Nájemní bydlení nabízí výrazně nižší než tržní úrok, který navíc nepodléhá výkyvům úrokových sazeb. Nově také obsahuje dotační složku, která má motivovat k nové výstavbě.

„Program je nastavený tak, aby veřejná podpora nenarušila tržní prostředí. Výše nájmu se bude řídit obvyklými nájmy v lokalitě a dotace i úrokové zvýhodnění nepřesáhnou provozní zisk z investice,“ sdělila ředitelka Státního fondu podpory investic Hana Pejpalová.