fbpx
Pohled shora na střechy domů

V Česku je přes dva miliony rodinných domů, desetkrát více než bytových

Při loňském sčítání bylo u nás evidováno celkem 2 317 276 domů. Od posledního sčítání z roku 2011 přibylo 159 tisíc domů. Většinu z celkového zjištěného počtu tvoří rodinné domy. Těch je nejvíce ve středočeském kraji. Nejnižší zastoupení rodinných domů je naopak Praze, kde třetinu domovního fondu tvoří bytové domy.

Počet rodinných domů u nás přesahuje dva miliony. Bytových domů máme zhruba desetkrát méně, ačkoli většina z celkového počtu bytů se nachází právě v nich, neboť v rodinných domech bývá zpravidla jen jeden byt. Domy mající jeden byt představují dvě třetiny všech obydlených domů s byty.

Nejvíce dominuje středočeský kraj, kde je nejvyšší počet rodinných domů, stejně tak i jejich podíl mezi všemi domy, konkrétně 93,5 %.

„Více než 17 % všech domů v Česku se nacházelo ve Středočeském kraji, který má v mezikrajském srovnání s velkým odstupem nejpočetnější domovní fond téměř čtyři sta tisíc domů. Středočeský kraj také zaznamenal zdaleka nejvyšší přírůstek domovního fondu od roku 1991, a to 38,1 %. Za posledních 10 let byl téměř každý čtvrtý obydlený dům postaven nebo zrekonstruován právě ve Středočeském kraji,“ uvedl Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ a věcný gestor Sčítání 2021.

Přibližně dva miliony domů v Česku bylo v době sčítání obydlených, každý sedmý dům naopak neobydlený. Mezi majitele domů nejčastěji patřily fyzické osoby, které vlastnili 88,3 % všech obydlených domů v Česku. Ve Středočeském a Zlínském kraji to bylo z důvodu značné převahy rodinných domů dokonce 92,3 %.

Širší data jsou uveřejněna prostřednictvím tabulek a kartogramů na webových stránkách www.scitani.cz. Výsledky za jednotlivé územní jednotky až do úrovně obcí a městských částí jsou dostupné ve Veřejné databázi ČSÚ: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=33496 Úplná data ke stažení v otevřeném formátu CSV jsou uvedena na stránce Výsledky sčítání 2021 – otevřená data: https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-scitani-2021-otevrena-data