fbpx
grafy v tabletu

V České republice je rozloha bytů většinou od 60 do 79 m2 a s třemi místnostmi

V Sčítání 2021 o bytech Český statistický úřad publikoval údaje a data o obydlenosti bytu, o počtu osob, které v bytě žijí, počtu obytných místností, celkové rozloze a právním důvodu užívání bytu.

Od sčítání před 10 lety počet obydlených bytů vzrost o 9,1 %. Při Sčítání 2021 dosáhl počet bytů necelých 4,5 milionu.

Předseda Českého statistického úřadu, Marek Rojíček k tomu dodává: „Z hlediska právního důvodu užívání bytu šlo nejčastěji o obydlené byty ve vlastním domě, kterých bylo téměř 1,6 milionu. Je to o 470 tisíc více než počet obydlených bytů v osobním vlastnictví.“

Mezi všemi obydlenými byty, u kterých byl znám počet obytných místností, převažovaly tři místnosti, poté to byly dvě obytné místnosti. Celkový počet těchto bytů se vyšplhal přes 2,4 milionu, což se rovnalo 58,4 % všech obydlených bytů. 3,2 obytných místností tedy činil průměr na jeden byt.

Jenom 290 tisíc bytů bylo s plochou 39 m2. Nejvíce, více než jedna čtvrtina, byly byty s rozlohou mezi 60 a 79 m2.

Z hlediska počtu osob, které bydleli v těchto bytech, byl největší počet bytů s jednou osobou a poté následovaly obydlené byty se dvěma a se třemi osobami. V České republice statisticky tak na jeden obydlený byt připadá 2,3 bydlících osob. Marek Rojíček upřesňuje: „Stejně jako v jiných charakteristikách se i v tomto případě výrazně odlišovalo od ostatních krajů Hlavní město Praha. Podíl obydlených bytů s jednou osobou zde byl nejvyšší v zemi, a to na úkor podílu bytů s vyššími počty bydlících osob. Ten byl v Praze naopak nejnižší nebo jeden z nejnižších.“ Hlavní město Praha tak má hodnoty 2,0 žijících osob v jednom bytě. Což je nejnižší průměrný počet.

Tabulky a kartogramy s výsledky můžete najít na webu www.scitani.cz, detailnější údaje poté ve Veřejné databázi ČSÚ a datových sadách otevřených dat. Informace o obydlených bytech podle počtu bydlících osob jsou k dispozici do úrovně SOORP a správních obvodů Prahy, ostatní základní data pak za všechny územní jednotky až do úrovně obcí a městských částí, resp. obvodů. Od republikové úrovně až do úrovně krajů jsou k dispozici výstupy s vybranými kombinacemi údajů za byty. Na stránce Výsledky sčítání 2021 – otevřená data si můžete stáhnout údaje ve formátu CSV.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *