fbpx

Dotace na digitalizaci územních plánů. MMR rozdělí obcím 135 milionů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo letos v březnu průběžnou výzvu, kdy obce do 5 tisíc obyvatel mohly zažádat o dotaci na zpracování nového územního plánu nebo převod toho stávajícího do souladu se standardem. Výzva byla ukončena k 31. 10. 2023. Nyní mohou příjemci očekávat vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Po skončení výzvy ministerstvo eviduje celkem 836 přijatých žádostí o dotaci.

Dobře si uvědomujeme, že standardizace plánů představuje značnou finanční zátěž. Větším obcím jsme na začátku roku nabídli podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Ty menší teď získají finanční prostředky ze státního rozpočtu. Zájem o dotaci byl opravdu velký. Částku jsme proto navýšili z původních 90 milionů korun na 135 milionů,“ sdělil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Výzva byla vyhlášena v souvislosti s tím, že od prvního ledna 2023 mají obce povinnost převést v případě změny svůj územní plán do jednotného digitálního standardu. Ten má umožnit kvalitnější rozhodování veřejné správy a přípravu investic v území. Výzva spadá do podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, který je součástí programu Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+.

Resort má za cíl podpořit dvě aktivity. První je vytvoření územního plánu podle jednotného digitálního standardu. Je určena obcím, které nemají územní plán nebo ho zastupitelstvo schválilo před 1. 1. 2007. V případě druhé aktivity obec dosud nesmí mít zpracovaný územní plán v jednotném standardu a uskutečňuje změnu v územním plánu, který byl vydán po 1. 1. 2007.