fbpx

Domy v Česku čeká bezemisní revoluce. Statisíce jich bude muset být renovováno

Evropská unie již delší dobu připravuje směrnici, jejímž cílem je minimalizovat produkci skleníkových plynů a dosáhnout energetické soběstačnosti budov. Postupně se tomuto požadavku budou muset přizpůsobit všechny domy v Česku. Podle směrnice by už do deseti let měly všechny nové budovy čerpat energii z obnovitelných zdrojů, a dokonce i jejich výstavba musí být bezemisní. Do roku 2050 mají požadavky splňovat veškeré budovy, rodinné domy nevyjímaje. Skutečnosti naznačují, že při současném tempu renovací, nemůžeme u nás tento limit stihnout.

Podle Evropské komise jsou budovy v EU zodpovědné za 40 procent spotřeby energie a za 36 procent emisí skleníkových plynů. Nejde však jen o provoz budov. Emise jsou také produkovány při těžbě, zpracování a výrobě stavebních materiálů. Při stavbě i renovaci budov bude záležet na původu materiálu. Komise by ráda docílila toho, aby jeho vznik neprovázela uhlíková stopa.

Směrnice se má nejprve zaměřit na nové veřejné budovy. Od roku 2026 mají všechny novostavby veřejných budov splňovat požadavek na budovy s nulovými emisemi. Za další dva roky se plánuje tento požadavek rozšířit na veškeré novostavby. Do roku 2050 mají být již všechny nové i stávající budovy bezemisní.
Tempo renovací může úspěšně urychlit vstřícnější domácí legislativa, nebo vhodné možnosti financování. V tomto světle se nyní dobře jeví nový dotační program Oprav dům po babičce, který za výhodných podmínek umožňuje lidem čerpat prostředky na zateplení domů a další rekonstrukce.