fbpx

Jak se vládní Ozdravný balíček dotkne majitelů nemovitostí

Vláda nedávno představila Ozdravný balíček čítající více než 50 úsporných opatření v rámci nichž hodlá snížit schodek vládních financí v roce 2024 o 94 mld. Kč. Pro majitele nemovitostí to znamená zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek. Zároveň má dojít k zavedení automatické valorizace daňové povinnosti podle inflace.

Jelikož byl pro stát výběr daně z nemovitých věcí ztrátový a zisk měly jen obce, vláda navrhuje zavést tzv. státní koeficient ve výši 1, jehož inkaso bude 100% příjmem státu. Obecní rozpočty zavedení státního koeficientu rozpočtově nijak nepoškodí a bude jim nadále náležet dosavadní inkaso daně.

Nárůst daně se může v jednotlivých obcích lišit z důvodu odlišnosti místních koeficientů pro výpočet daně. V konkrétním případě to bude vypadat tak, že pokud obec uplatňuje místní koeficient ve výši 3, inkasuje trojnásobek základní sazby a zavedením státního koeficientu vzroste celková daň o třetinu. Ve většině případů, kdy obec uplatňuje pouze základní sazbu daně, tak dojde zavedením státního koeficientu ke zdvojnásobení daně. Pro majitele to zpravidla bude znamenat nárůst výdajů v řádech stokorun ročně. Jste-li například majiteli sedmdesátimetrového bytu v Praze 1 a dosud jste zaplatili přibližně 1 700 Kč ročně, nově budete platit přibližně 2 500 Kč.

Od roku 2025 také vláda navrhuje zavést podle růstu inflace automatický valorizační mechanismus daně tzv. inflačním koeficientem. Chce tím zabránit situaci, kdy uvalovaná daň v průběhu času reálně klesá.

realitní kancelář Liberec