fbpx

150 milionů korun pro obce na přípravu bytových projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj pomůže obcím a krajům s přípravou projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů. Za tímto účelem vyčlenilo 150 milionů korun z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy. O dotaci bude možné žádat od 20. listopadu 2023.

„Za posledních osm let měla nějakou zkušenost s bytovým projektem jen asi třetina velkých obcí. Z průzkumů nám přitom vychází, že skoro tři čtvrtiny samospráv byty stavět nebo rekonstruovat chtějí. Postupně se proto snažíme odstraňovat překážky, které jim v tom brání, ať už je to chybějící know-how nebo peníze na projektovou přípravu. Ta hlavně u malých obcí dalece přesahuje možnosti jejich rozpočtu, často proto nemohou udělat ani tento první krok,” uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Cílem finanční podpory je pomoci obcím připravit a dokončit projekty až do fáze vyhlášení soutěže na zhotovitele. Dotovat bude možné pouze prostory sloužící k bydlení. Součástí stavby mohou být i nebytové prostory pro komerční účely v případě, že nezabírají více než pětinu celkové podlahové plochy stavby.

Ministerstvo zároveň počítá s tím, že v prvním kvartále příštího roku naváže s další dotací poskytující 370 milionů korun. Bude mít upravené podmínky, díky kterým na ni dosáhne větší počet žadatelů. „Jde nám o to nastartovat dlouhodobý pozitivní trend, umožnit obcím aktivně utvářet svou bytovou politiku. Díky penězům z Národního plánu obnovy to je možné i bez většího zatížení státního rozpočtu,” dodal Bartoš.

Dokumentaci k vyhlášené výzvě naleznete na webových stránkách MMR.

https://mmr.gov.cz/cs/evropska-unie/narodni-plan-obnovy/1-vyzva-financni-podpora-na-pripravu-projektu-v-so