fbpx
Kreslený dům se stromy s sluncem kolem

Přichází Nová zelená úsporám Light. Pomůže snížit dopady energetické krize na nejohroženější domácnosti

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí spouští program Nová zelená úsporám Light, který přinese rychlou finanční pomoc seniorům a domácnostem s nižšími příjmy. Bez složitého papírování získají peníze na snadno realizovatelné stavební úpravy.

„Pomoc nejzranitelnějším spoluobčanům v období energetické krize a extrémně vysokých cen energií je naší absolutní prioritou. Jsme si vědomi, že ne všichni mají dostatek finančních rezerv na nákladné stavební úpravy, proto jsme připravili podporu rychlých a snadných opatření, která jsou nenáročná na realizaci, mohou být provedena i svépomocí a přinesou okamžitou úsporu. Program NZÚ Light je významnou součástí kampaně Zkrotíme energie. Společně se zavedenými cenovými stropy a široce dostupným příspěvkem na bydlení pomůže zvládnout energetickou krizi i těm nejohroženějším. Nová zelená úsporám Light tu bude pro ty, kteří nedosáhnou na dotace z Nové zelené úsporám, tedy pro domácnosti důchodců a pro rodiny, které pobírají příspěvek na bydlení“ uvedl ministr životního prostředí Marian Jurečka.

Finanční podpora v rámci programu Nová zelená úsporám Light umožní menší stavební úpravy a renovace k nimž patří výměna oken a vchodových dveří, zateplení fasády, podlah, stropů, či střechy. Výsledkem těchto úprav bude prokazatelné snížení spotřeby energií na vytápění. Příspěvek bude možné čerpat až do výše 150 000 Kč, bez vstupní investice. Žadatelé mohou získat prostředky před zahájením prací zálohově a celková výše dotace může dosáhnout až 100 % přímých realizačních výdajů.

„Nová zelená úsporám Light umožní i lidem bez finančních rezerv zateplit domy tak, aby jim zbytečně neunikalo teplo. Podpoříme opatření, která je možné udělat v řádu hodin, maximálně dní, jako je třeba zateplení střech, stropů či podlah foukanou izolací nebo výměna oken a vchodových dveří. Spotřeba elektřiny a plynu na vytápění se sníží okamžitě, finanční úspory budou znatelné a hlavně trvalé,“ sdělil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Zdrojem financí pro Novou zelenou úsporám Light bude Modernizační fond. Domácnostem s nižšími příjmy je vyčleněno 1,5 miliardy. V první etapě se očekává podpora zhruba 10 tisíc domácností. V případě většího zájmu bude podle Ministerstva životního prostředí možné prostředky navýšit.

„Peníze domácnostem vyplatíme předem, do realizace se mohou pustit samy, nebo si najít odborníky. Administrace je jednoduchá, bez nutnosti předkládat projektovou dokumentaci a energetické posouzení budov. Naším cílem je podpořit rychlé zateplení co nejvíce rodinných a trvale obývaných rekreačních domů, aby se finanční úspora zranitelných domácností projevila již v této topné sezóně,“ doplnil Petr Valdman.

Plánovaná je také široká poradenská síť, která bude mít za úkol poskytnout domácnostem potřebné informace a pomoci efektivně čerpat dotace na úsporná opatření. Především pro seniory a domácností s nižšími příjmy zajistí asistenci s celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace. Součástí této poradenské sítě budou místní akční skupiny a obce, EKIS, úřady práce i sociální služby. Státní fond životního prostředí také zajistí jejich proškolení.

Aktuálně běží také kampaň Zkrotíme energie, která se rovněž podílí na informování veřejnosti. „Kampaň Zkrotíme energie nasměruje domácnosti na programy pomoci, ať už na Novou zelenou úsporám, která financuje renovace budov, nebo právě dnes zveřejněnou Novou zelenou úsporám Light, která pomůže nejohroženějším domácnostem. Existuje pestrá škála způsobů – od výměny oken a dveří, přes zateplení střechy až po zateplení fasády – nebo ideálně vše dohromady. V závislosti na zmíněném typu renovace může domácnost ušetřit až 40 % spotřeby energie. V dnešních cenách zateplení představuje úsporu i desítek tisíc korun ročně, které domácnosti mohou ušetřit na výdajích za energie,“ řekl Martin Sedlák, koordinátor kampaně Zkrotíme energie.

Žádosti je možné podávat od 9. ledna 2023, ale stavební úpravy je možné realizovat již nyní. Na podporu dosáhnou opatření realizovaná od letošního 12. září.
Veškeré zásadní informace a možnost podat elektronickou žádost najdete na stránkách https://novazelenausporam.cz/