fbpx
Dřevěný domeček a vlevo kupky naskládaných mincí

Meziroční index cen bytových nemovitostí zaznamenal ve 3. čtvrtletí 2022 zpomalení

Publikace Indexy cen bytových nemovitostí – 3. čtvrtletí 2022, vydaná Českým statistickým úřadem, uvádí informace o výši cenové hladiny dvou typů indexů souvisejících s bydlením. Jde o Index cen bytových nemovitostí (HPI) a Index cen (nákladů) nemovitostí obývaných vlastníky (OOHPI). Oba sledované indexy vzrostly ve 3. čtvrtletí 2022 oproti stejnému období předchozího roku přibližně o 17%. V Česku za poslední roky indexy cen bytových nemovitostí souvisle rostou.

Index cen bytových nemovitostí (House Price Index) měří vývoj cenové hladiny bytů a rodinných domů kupovaných domácnostmi. Zahrnuje také transakce mezi domácnostmi a cenami pozemků. Index nákladů nemovitostí obývaných vlastníky (Owner Occupied Housing Price Index, OOHPI) měří vývoj cenové hladiny nákladů domácností na pořízení, zkvalitnění a udržování vlastnické bytové nemovitosti. Transakce bytových nemovitostí mezi domácnostmi a ceny pozemků jsou z pokrytí indexu vyloučeny. Oba indexy se počítají podle jednotné harmonizované normy EU.

Index cen bytových nemovitostí zaznamenal ve 3. čtvrtletí 2022 oproti 2. čtvrtletí 2022 nárůst o 1,3 %. Ve srovnání s 3. čtvrtletím 2021 se ceny zvýšily o 16,6 % (ve 2. čtvrtletí 2022 byl meziroční nárůst HPI 23,1 %). Porovnání dat ze 3. čtvrtletí 2022 s rokem 2010 ukazuje, že ceny bytových nemovitostí se od té doby více než zdvojnásobily.

Index cen nemovitostí obývaných vlastníky se ve 3. čtvrtletí 2022 zvýšil o 1,9 % oproti předchozímu čtvrtletí. Ve srovnání s 3. čtvrtletím 2021 vzrostl o 17,1 % (ve 2. čtvrtletí 2022 byl meziroční nárůst 20,1%).
Publikace Indexy cen bytových nemovitostí – 3. čtvrtletí 2022 je k dispozici zde: https://www.czso.cz/csu/czso/index-cen-bytovych-nemovitosti-3-ctvrtleti-2022