fbpx
Graf cen bytů v ČR

Indexy cen bytů

Zdroj: statistický úřad

Ceny bytů – Metodika

Časové řady „Ceny bytů“ navazují na publikaci „7009 – 10 Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech 2007 – 2009“.

Plně využívají indexy realizovaných cen bytů publikované v rámci výše uvedené publikace (pouze převedené na nový, odvozený základ, průměr roku 2010 = 100).

Vstupní údaje pochází z databáze Ministerstva financí ČR, kterou vytváří finanční úřady na základě daňových přiznání k dani z převodu nemovitostí. Jedná se tedy o reálné, skutečně placené (přiznané) ceny.

Snaha o vytvoření čistého cenového indexu, bez zachycení kvalitativních změn v čase, vyústila v následující postup. Individuální cenové indexy jsou počítány na úrovni kraj x velikostní kategorie obce x pásmo opotřebení (morální a technické), přičemž před tímto jsou jednotkové kupní ceny očištěny o vliv koeficientu vybavení stavby (cena „narovnána“ na úroveň obvyklého vybavení stavby).

Váhové schéma odpovídá relativním podílům součtů absolutních odhadních cen bytů v letech 2009-2011.

Za cenový základ byl vybrán rok 2010 (průměr roku 2010=100).

Novou rozšiřující informací jsou indexy nabídkových cen bytů, které mají daleko jednodušší konstrukci výpočtu. Vycházejí ze čtvrtletních odhadů nabídkových cen bytů za vybrané oblasti ČR, přičemž cenový index za

„Prahu“ je odvozen od cenového vývoje uvnitř 46 katastrálních území hlavního města;
„ČR bez Prahy“ je odvozen převážně z vývoje cen uvnitř velkých obcí (nad 50 tisíc obyvatel) - zastoupena všechna krajská města (12) + Kladno a Opava; ceny jsou sledovány také pro vybrané střední obce (10 – 50 tisíc obyvatel), z nichž však většina (9 + Praha-východ a Praha-západ) spadá do Středočeského kraje, z ostatních krajů jsou prozatím zastoupeny pouze Domažlice, Náchod a Znojmo.

Jediné kritérium kvality bylo zavedeno od 1. čtvrtletí 2007. Od tohoto období jsou průměrné nabídkové ceny pro všechny vybrané oblasti stanovovány zvlášť za

nové a rekonstruované byty,
staré byty.

Váhové schéma indexu nabídkových cen bytů vychází z pravděpodobné struktury nabídky na trhu s byty v ČR, přičemž bylo nutné stanovit i proporce mezi nabídkou nových či rekonstruovaných a starých bytů. Výchozími body pro rozvržení vah byly nejen počty nabízených bytů dle jednotlivých kategorií, získané jako druhotný výstup při tvorbě odhadů nabídkových cen bytů, ale i další doplňkové demografické, sociální či ekonomické faktory a předpoklady (bytový fond, rozložení počtu obyvatel, jejich migrace, výstavba nových bytů, podíl rekonstruovaných bytů na starých, odhad aktivity na trhu s byty, ale i samotné zastoupení dané lokality uvnitř zdrojových dat).

Za cenový základ byl zvolen rok 2010 (průměr roku 2010=100).

Nabídka nemovitostí: reality Jičín a okolí

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *