fbpx
Kalkulačka s pozadím měřidla teploměru

Důležitou roli při rozúčtování tepla by měla hrát energetická náročnost různých domů

Ministerstvo pro místní rozvoj zamýšlí upravit stávající vyhlášku týkající se rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech, která by měla také zohledňovat i energetickou náročnost budov.

„Dostávám mnoho dopisů od lidí, kteří volají po spravedlivějším systému rozúčtování tepla. Je pravdou, že dnešní systém k úspornému chování příliš nemotivuje. Intenzivně pracujeme na tom, aby rozúčtování probíhalo transparentně, na základě jasně daných pravidel, a to co nejdříve,” sdělil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Ministerstvo pro místní rozvoj si proto nechalo vypracovat analýzu možných dopadů změn vyhlášky a zapojilo i odbornou veřejnost. Sbírá data, shromažďuje poznatky z praxe ze zahraničí a ověřuje správnost teoretických předpokladů. Po novém roce proběhne na Ministerstvu pro místní rozvoj zasedání v čele s Ivanem Bartošem, jehož se budou účastnit zástupci z řad zákonodárců a odborníků. Pokusí se nalézt vhodná řešení.

„Analýza prokázala, že urychlená změna systému rozúčtování již v této topné sezóně by nevedla k cíli. Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech je složitou a komplexní problematikou, při níž je třeba hledat sladění protichůdných zájmů. Zásah do vzorce bez hlubšího posouzení by někomu pomohl, někoho poškodil, a raději proto půjdeme cestou celkové úpravy systému. Pro ni budeme hledat co nejširší shodu,” doplnil Ivan Bartoš.

Ústředním vytápěním se vytápí celý dům nezávisle na nastavené teplotě radiátorů v různých místnostech. Teplo se šíří nejen v rámci bytu, ale prostupuje stěnami i do sousedních bytů. Šíří se z teplejších míst do studenějších a má tendenci teploty vyrovnávat.

Jako příklad uveďme dva sousedy. Jeden topí, druhý vůbec. Teplo z vytopeného bytu bude částečně přecházet i do nevytopeného. Teplo spotřebované na vytápění bytové jednotky není možné přesně změřit. Můžeme změřit množství tepla dodávaného do bytu topnými tělesy. Náklady na teplo se proto rozdělují na základní a spotřební složku. Základní složka tvoří 30 až 50 % a neovlivníte ji, i když téměř netopíte. Zahrnuje vytápění společných částí domů, ztráty z rozvodů tepla v rámci domu i směrem ven z objektu. Spotřební složka, která tvoří 50 až 70 %, je skutečná spotřeba bytové jednotky.

Spotřební složka by měla být větší v případě pasivních domů, nebo budov s kvalitním zateplením. Na základě energetického auditu by měl každý správce a vlastník vědět, jaké tepelné ztráty jeho dům má, a podle toho základní a spotřební složku nastavit. Ne vždy tomu tak ale je. Základní a spotřební složka jsou často nasteveny v poměru 50 na 50. Ministerstvo pro místní rozvoj chce najít vyvážené řešení v nastavení základní a spotřební složky a posoudit možnosti změn limitních hodnot.