fbpx

Nový stavební zákon

Nový stavební zákon nabývá plné účinnosti dne 1. 7. 2023, ale některá ustanovení budou účinná již dříve, což se týká především nové státní stavební struktury. Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady vzniknou již 1. 1. 2022 Tímto krokem je zamýšleno zajištění hladkého přechodu zaměstnanců a agendy právě k 1. červenci 2023.

Publikace Ministerstva pro místní rozvoj v PDF: ZDE