fbpx
úklid sněhu před domem

Úklid sněhu před domem – vlastníci nemovitosti, nebo obec

Všichni majitelé nemovitostí to dobře znají. Přes noc hustě sněží a ráno se na chodníku před domem objeví souvislá vrstva sněhu, v horším případě dokonce náledí. Kdo je podle zákona odpovědný za jeho úklid? Vlastníci nemovitosti, nebo obec?

Co říká zákon

Zákon o pozemních komunikacích číslo 13/1997 Sb. až do roku 2009 jasně ukládal, že majitel přilehlé nemovitosti odpovídá na schůdnost chodníku. Tento zákon také definoval, že veškerou odpovědnost za škodu způsobenou závadami ve schůdnosti nese na bedrech majitel nemovitosti. Problém tkvěl hlavně v tom, že zákon nedefinoval, že jde o sníh a náledí, ale o jakoukoli závadu. To by mohlo vést k mnoha absurdním situacím.

V roce 2009 byl proto zákon novelizován. Měl sice za cíl osvobodit majitele nemovitosti od odpovědnosti za případné škody, ale formulace byla uvedena tak nejasně, že se zapotí i ti nejlepší právníci. Zákon totiž říká toto: „Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.“ Co z této formulace plyne?

Resumé

Pokud si někdo na chodníku před vaším domem poláme nohy nebo si jinak ublíží, pravděpodobně budete pozváni k vysvětlení toho, proč jste chodník nemohli odklidit. Ony situace, kdy uprostřed noci nasněží a vy do toho ještě máte chřipku, zákon nedefinuje přesně. Nejlepším řešením tedy je snažit se chodník udržovat v bezpečném stavu. A pokud přijde vichřice, nechte u chodníku upozorňující cedulku (například „Pozor, chodník může být kluzký“) nebo vše zdokumentujte pro případ potřeby.

Realitní kancelář Jičín