fbpx
topení s měřidlem a regulací

Technická vybavenost bytů se stále zlepšuje, ukazují data ČSÚ

Český statistický úřad publikoval nová data ze sčítání uskutečněného v roce 2021. Podle nich se neustále zlepšuje úroveň technické vybavenosti obydlených bytů. Jsou však patrné rozdíly mezi jednotlivými kraji.

Napojení na dálkové vytápění, připojení na plyn, nebo zavedení vodovodu. Pro někoho již naprostá samozřejmost a také nezbytnost zajišťující základní komfort bydlení. Nově zveřejněné údaje odhalily, jaká je úroveň této vybavenosti v Česku.

Vytápění: Ústřední topení je zdrojem tepla pro 90 % obydlených bytů. Téměř 1,5 milionů bytů využívá dálkové vytápění z teplárny, případně z kotelny umístěné mimo objekt. Stejné množství používá ústřední vytápění s vlastním zdrojem pouze pro daný byt. Významný podíl má také ústřední domovní vytápění, které využívá přibližně pětina obydlených bytů. Zdroj energie použitý k výrobě tepla je nejčastěji plyn.

Připojení na plyn: Již více než do dvou třetin bytů je zavedený plyn. Většina z nich je připojena z veřejné sítě, a naopak velmi malé množství z domovního zásobníku. Zajímavé je porovnání mezi Jihočeským a Jihomoravským krajem. V prvním zmíněném má připojení na plyn přibližně polovina bytů, ve druhém více než čtyři pětiny.

Vodovod: Není nijak překvapující, že v Česku je zavedení vody do bytu naprosto běžnou záležitostí. Je k dispozici ve více než 99% evidovaných případech. Nejčastěji mají byty přívod vody zajištěn prostřednictvím veřejné vodovodní sítě, a to zejména v městských oblastech. Obyvatelé rodinných domů pak často využívají jako zdroj vody svoji studnu.

Konkrétní data jsou uveřejněna prostřednictvím tabulek a kartogramů na webových stránkách www.scitani.cz. Výsledky za jednotlivé územní jednotky až do úrovně obcí a městských částí jsou dostupné ve Veřejné databázi ČSÚ: Statistiky VDB (czso.cz) Úplná data ke stažení v otevřeném formátu CSV jsou uvedena na stránce Výsledky sčítání 2021 – otevřená data: https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-scitani-2021-otevrena-data

Realitní kancelář Češov