fbpx
Pokrývač s nářadím

Rekonstrukce nájemního bytu

Pokud žijete v pronajatém bytě, určitě vám záleží na tom, abyste se v něm cítili jako doma. Přirozeně ho chcete udržovat v čistotě a ve funkčním stavu. Co když se ale rozhodnete byt vymalovat jinak, než jak byl vymalován při předání? Můžete si to dovolit? A co rekonstrukce, opravy, revize? Co jde za vámi a co za majitelem bytu?

Co můžete

Na úvod je poctivé říct, že většina majitelů nemovitostí zpravidla vítá, když se rozhodnete pro jakoukoli renovaci nebo rekonstrukci pronajímaného bytu. Obecně se tím zvyšuje hodnota dané nemovitosti, a tak je většina majitelů ochotna o danou částku ponížit nájemné. Vždy je ale nutné s majitelem mluvit a vše si předem nechat schválit.

Při běžném užívání bytu existují zákonem stanovená pravidla, která musí respektovat obě strany. Nájemce má například podle zákona povinnost hradit drobné opravy a údržbu, a to maximálně do výše 1000 korun. Vše, co je nad tuto částku, by měl hradit majitel bytu. Stejně tak jde za vámi i platba za povinné revize, například u plynového kotle. Takové revize platí nájemce bytu.

Byt si samozřejmě můžete vymalovat jakoukoli barvou, ale musíte pamatovat na to, že pokud jej budete předávat zpět majiteli, máte zákonnou povinnost uvést ho do původního stavu, tedy byt zpět přemalovat. To samé platí například pro instalaci polic do zdi a podobně.

Kdy je nutné mluvit s majitelem

Existují však situace, kdy potřebujete získat souhlas majitele bytu ještě před tím, než se do dané rekonstrukce a předělávky pustíte. Jde především o rozsáhlejší stavební úpravy bytu. V daném případě musíte dokonce disponovat písemným souhlasem vlastníka nemovitosti. Jinak vám hrozí možnost zákonného vypovězení z pronajímaného bytu.

Když rekonstruuje majitel

Výjimečně se stává, že se do rekonstrukce pronajímaného bytu chce pustit jeho majitel. V takovém případě zákon jasně stanoví, že pokud se nejedná o rekonstrukci vedoucí ke snížení velikosti bytu, a pokud je ji možné provést bez většího narušení pohodlí nájemníků, může být taková úprava provedena bez vašeho vědomí. Jedná-li se o zásadnější a rozsáhlejší úpravy, musí vás majitel nemovitosti informovat alespoň 3 měsíce dopředu.

Realitní kancelář Nová Paka