fbpx
Značka paragrafu zákona

Jak na prodej a nákup nemovitosti u nezletilých?

Čas od času může nastat situace, kdy je nutné řešit prodej nebo nákup nemovitosti u nezletilých. Jak to s nezletilými je? Co říká zákon? Lze to provést bez soudu? O tom všem pojednává následující článek.

Možné příčiny

Jaké důvody mohou být spouštěčem pro otázku majetkového vlastnictví nemovitosti nezletilých? Může jich být celá řada, ale mezi ty nejčastější patří:

  • řešení majetkových sporů,
  • touha po předčasném osamostatnění se u nezletilých.

Vždy soud

Ať už je příčina jakákoli, v České republice má vždy právo i povinnost vyjádřit se soud. Hlavní pohnutkou, kterou soud sleduje, je přirozeně ochrana nezletilé osoby. Napadla-li vás možnost řešit tuto otázku bez souhlasu soudu, určitě na to zapomeňte. Existují pro to dva důvody:

  1. Soud může prohlásit jakýkoli převod nemovitosti na nebo z nezletilého za neplatný, není-li k němu soudní potvrzení.
  2. Absence soudního rozhodnutí neumožní Katastrálnímu úřadu převod nemovitosti do katastru nemovitostí. Je jisté, že záležitost zamítne a všichni zúčastnění přijdou o správní poplatek 2000 korun.

Darování nemovitosti nezletilému

Rozhodnete-li se věnovat jakoukoli nemovitost nezletilé osobě, měli byste pamatovat na nutnost zajištění následujících zákonných požadavků:

  • neobejde se to bez již zmiňovaného souhlasu soudu,
  • samozřejmostí by měla být i řádně připravená darovací smlouva,
  • je-li nemovitost převáděna na nezletilého, kterému zemřeli oba rodiče, je nutný souhlas opatrovníka.

Koupě nemovitosti nezletilému

Přání koupit nemovitost nezletilému obvykle pochází od jeho zákonných zástupců – rodičů. Například může nastat situace, že rodiče nezletilého nejsou sezdaní a případné majetkové spory chtějí vyřešit převedením společného majetku na nezletilé děti. I v takovém případě musí o záležitosti rozhodnout soud.

Protože u nezletilých osob je řešení vlastnictví nemovitosti otázkou každého daného případu a vyžaduje tedy individuální přístup, doporučujeme se v takovém případě obrátit na reality Jičín o odbornou radu.