fbpx
Ruce předávající si klíče

Pronájem bytu cizinci: jaké jsou povinnosti pronajímatele

Starověký zákonný kodex napsaný prorokem Mojžíšem stanovoval zákony pro soužití s cizinci. Mimo jiné nařizoval toto: „Nebudeš utlačovat cizince, který žije mezi vámi. Sami víte, jaké to je být cizincem.“ Ať už se pro pronájem bytu cizinci rozhodujete z jakéhokoli důvodu, na co byste rozhodně neměli zapomenout? Přinášíme vám stručný přehled toho nejpodstatnějšího.

Povinnosti pronajímatele

Zákon č. 89/2012 Sb. jasně stanoví, že to, komu bude byt pronajmut, záleží plně na jeho majiteli. Další ze zákonů, č. 326/1999 Sb., v platném znění o pobytu cizinců na území České republiky stanovuje, že osobou pronajímající byt cizincům je ten, kdo:

 • ubytovává cizince na dobu delší než 5 dnů,
 • výjimkou jsou cizinci považované za osoby blízké.

Pokud pronajímatel uzavře s cizincem smlouvu o pronájmu bytu, což je jeho zákonná povinnost, musí splnit následující podmínky stanovené zákonem:

Oznámit to policii

 • zákon říká, že tak pronajímatel musí učinit nejpozději do 3. pracovních dnů,
 • oznámení se provádí buď písemně na předem stanovené formuláře nebo elektronicky pomocí dálkového přístupu ke speciální aplikaci.

Začít vést domovní knihu

 • důležitá zákonná povinnost – do knihy zapisovat každou osobu ubytovanou v pronajímaném bytě,
 • tuto knihu uchovávat po dobu 6 let,
 • vždy ji mít připravenou pro případnou kontrolu ze strany policie.

Vystavit potvrzení o ubytování

 • pronajímatel vystavuje cizinci na jeho žádost potvrzení o ubytování,
 • potvrzení musí obsahovat celé jméno a příjmení, přesnou adresu a dobu, po jakou je sjednáno ubytování.

Komunikovat s policií

 • po celou dobu trvání pronájmu má pronajímatel povinnost komunikovat s policií,
 • policie má právo na umožnění vstupu do bytu po celou dobu pronájmu.

Pozor na smlouvu

Při uzavírání smlouvy o pronájmu bytu pamatujte na následující věci:

 • uveďte detailní identifikaci cizince (jméno, příjmení, datum narození, číslo cestovního pasu, adresa apod.),
 • zajištění kauce pro případ, že by cizinec nezaplatil nájemné a odstěhoval se,
 • aby se zabránilo případným soudním tahanicím a sporům, uveďte do smlouvy, že případné spory se budou řešit podle českého práva.

S případnými nejasnostmi vám pomůže realitní kancelář Liberec.