fbpx
Panáček s nářadím

Povinné revize v domě – nezapomínejte na ně

Už před staletími napsal moudrý král Šalomoun známou pravdu: „Moudrý vidí nebezpečí a jde se skrýt.“ Pokud jste vlastníky rodinného domu nebo spoluvlastníky v bytovém domě, jaká nebezpečí byste neměli přehlížet, pokud jde o pravidelné revize? Máme pro vás souhrn těch nejdůležitějších. Všechny jsou navíc nařízeny zákonem.

Revize v rodinném domě

Vlastníte-li rodinný dům, máte ze zákona následující povinnosti, pokud jde o pravidelné revize:

  • Hromosvody – pokud jste hromosvod pořizovali do 1.2. 2009, jste povinni jeho revizi provádět alespoň jedenkrát za pět let. Pokud jste si pořídili hromosvod po výše uvedeném datu, povinnost jeho revize máte jedenkrát za čtyři roky.
  • Revize komínů – u kotlů se rozlišují dva samostatné kroky. Jednak jde o kontrolu a jednak o čištění. U obou z nich je pak zákonná lhůta na revizi závislá na výkonu jednotlivých kotlů. Kotel s výkonem do 50 kW musí být kontrolován minimálně jedenkrát za rok. Čištění se pak musí provádět 3x za rok u kotle na pevná paliva, 2x ročně u kapalných paliv a 1x ročně u plynných paliv. U kotle s výkonem nad 50 kW jsou kontrola i čištění nutné dvakrát za rok u pevných paliv a jedenkrát za rok u ostatních druhů paliva.
  • Kotel – majitelé kotlů s příkonem 10 až 300 kW určených pro pevná paliva mají zákonnou povinnost každé tři roky opakovat revizi kotle. Revize je nutná i pro případnou pojistnou událost, aby vám pojišťovna uhradila vzniklou škodu.

Revize v bytovém domě

Jste-li spoluvlastníky bytového domu, máte vzhledem k revizím následující povinnosti:

  • Elektrická zařízení – jsou-li všechna elektrická zařízení v domě vy vyhovujících podmínkách, stačí jejich kontrola jednou za pět let.
  • Plynová zařízení – zde se rozlišuje pravidelná kontrola a pravidelná revize. Kontrola plynových zařízení se provádí jedenkrát za rok. Společenství vlastníků jednotek zodpovídá za kontrolu plynových zařízení ve společných prostorách. Stejně tak je nutné provést kontrolu plynových rozvodů, a to až ke jednotlivým plynoměrům v bytových jednotkách. Majitelé bytů k tomu musí ze zákona zpřístupnit svůj byt. revize plynových zařízení pak musí proběhnout alespoň jedenkrát za tři roky.
  • Požární zařízení – zde zákon vyžaduje pravidelnou kontrolu alespoň jedenkrát za rok.
  • Výtahy – je-li ve společném domě výtah, musí být prováděny tyto pravidelné kontroly: 1x za 14 dní provozní prohlídka, 1x za 2–4 měsíce odborná prohlídka, 1x za 3 roky odborná zkouška a 1x za 6 let inspekční zkouška. Vše provádí specializované firmy.