fbpx

NOVÝ ZÁKON: PRODAT S MAKLÉŘEM NEBO BEZ NĚHO

Na realitním trhu působí velké množství společností a jednotlivců, kteří mají jako prioritu úplně něco jiného než spokojenost klienta. Vzhledem k tomu, že se běžný člověk setká s prodejem nebo nákupem nemovitosti jednou, maximálně dvakrát za svůj život, není lehké pojmout všechny legislativní povinnosti. A toho právě někteří nepoctiví zneužívají. Nabízí se zde řešení v podobě projektů, u kterých nemusíte platit provizi z prodeje. Za stokoruny měsíčně má prodávající možnost vystavit svoji nemovitost na portálech podporovaných masivní reklamou. Když dojde ke kontaktu s kupujícím, třetí strana (internetový portál) neručí za cokoliv, co se stane dál. Věříme, že ve většině případů vše proběhne hladce. Ale pokud ne, začíná opravdové peklo, které nechce prodávající prožít dvakrát.

Odpovědnost realitní kanceláře je daná zákony o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy. Za klienty vše důležité řeší makléř. Odpovědnost realitního zprostředkovatele se nově řídí i zákonem o realitním zprostředkování (Zákon č. 39/2020 Sb.), účinným od 3. března 2020 který přináší mnoho nového.

 • většina realitních zprostředkovatelů se shoduje na jednom: Slibují si, že na trhu zůstane co nejvíce kvalitních zprostředkovatelů, kteří budou dělat čest makléřskému řemeslu, a naopak vymizí „garážové“ realitky.
 • Vykonávat činnost realitního zprostředkovatele (či s ní nově začít) mohou pouze osoby v první řadě bezúhonné.
 • Každý realitní zprostředkovatel musí mít po celou dobu výkonu své činnosti uzavřenou pojistku pro případ, že by musel klientům nahradit újmu způsobenou s výkonem realitní činnosti.
 • realitní makléři musí splnit potřebnou kvalifikaci pro vydání ŽL Realitní činnost bude nově živností vázanou.
 • Smlouvy pouze písemně
  Zastoupení při prodeji bytu již nebude možné pouze na základě ústní dohody. Než se makléři pustí do prodeje klientovy nemovitost , vždy s ním bude muset uzavřít písemnou smlouvu o realitním zprostředkování. Zároveň tato smlouva musí splňovat zákonné požadavky. Pokud by tomu tak bylo, může se klient dovolat jejího zneplatnění, dále např. smlouva nesmí být uzavřená na dobu delší 6 měsíců.
 • Po zprostředkovateli chtějte výpis z katastru
  Makléř má povinnost předat klientovi výpis z katastru nemovitostí k jeho nemovitosti. Musí tak učinit nejpozději v den uzavření smlouvy o realitním zprostředkování a přiložit ho jako přílohu ke smlouvě o zprostředkování. Výpis by neměl být starší 3 dnů. Pokud tento dokument u smlouvy chybí, klient smí od smlouvy do 14 dnů odstoupit.
 • Makléř musí klienta informovat o závadách a výši provize
  O závadách a omezeních váznoucích na předmětu převodu, které může vyčíst z katastru nemovitostí. Zároveň klienta musí informovat o všech dalších závadách, které by mohl zjistit jinou cestou vzhledem ke své odborné způsobilosti.
  Zároveň má makléř povinnost informovat o výši své provize – a to jak prodávajícího, tak kupujícího a zároveň pronajímatele i nájemce.
 • Úschova finančních prostředků
  Jedná se zejména o úschovu kupní ceny nemovitosti během samotného právního převodu. Která má poměrně přísná pravidla:
  • O úschově musí být sepsána písemná smlouva.
  • Peníze musí být uloženy na samostatný bankovní účet vedený na jméno zprostředkovatele.
  • Banka, u které je účet veden, musí být informována o tom, že finanční obnos je majetkem třetí strany.
  • Zprostředkovatel si musí vést evidenci o úschovách.
  Kdo bude dohlížet nad dodržováním zákona

Kontrolu nad činností realitních zprostředkovatelů převzal živnostenský úřad. Pokud dojde k porušení zákona o realitním zprostředkování, zprostředkovatel může být sankcionován pokutou až do výše jednoho milionu korun. Projednání přestupků provádí živnostenský úřad.

 

Závěr

• Zvažte, zda chcete ušetřit provizi za obchod s rizikem.
• Pokud se rozhodnete pro prodej nebo nákup nemovitosti bez třetí strany, vzdělejte se v realitním oboru. (Nevýhoda – bude vás to stát spoustu času).
• Pokud chcete obchod realizovat s realitní kanceláří, prověřte si reference a zkušenosti jak s danou realitkou, tak i makléře.
Zvážte, jak cenný je váš čas a kolik vaší energie chcete do celého obchodu vložit.