fbpx
televize a ovládač

Kdo je plátcem koncesionářských poplatků v nájemním bytě?

Platby za příjem rozhlasového a televizního vysílání neboli koncesionářské poplatky zpravidla zajišťuje pronajímatel bytu v rámci takzvaných nezbytných služeb. Někdy si ale mohou být nájemci nejistí, kdy a kdo má poplatek platit. Co musí splnit, aby jej nemuseli platit sami? A je možné ošetřit to v nájemní smlouvě?

Jaká je praxe

Přestože občanský zákoník stanoví, že platbu nezbytných služeb, do kterých spadají i koncesionářské poplatky, má povinnost hradit pronajímatel bytu, praxe je taková, že tomu tak vždy není. Někteří pronajímatelé argumentují tím, že ze zákona o rozhlasových a televizních poplatcích je poplatníkem ten, kdo vlastní rozhlasový nebo televizní přijímač. Pokud ovšem takové přijímače užívá alespoň jeden měsíc osoba jiná, je povinna hradit poplatky ona sama, tedy nájemce bytu.

Pokud se nájemce přestěhuje do bytu, ve kterém už je televizní nebo rozhlasový přijímač, má zákonnou povinnost podat přihlášku k placení poplatků. Musí tak učinit nejpozději do 15 dnů po přestěhování do bytu.

Kdy nemusí nájemce platit

Hradit koncesionářské poplatky nájemce nemusí v případě, že je za svou osobu platí už jinde, například ve svém domově. Podobně odpadá povinnost úhrady v situaci, kdy ji v pronajímaném bytu platí již jiná osoba žijící s nájemcem ve společné domácnosti.

Co si pohlídat v nájemní smlouvě

Pronajímatelé se někdy nechtějí spoléhat na zodpovědnost nájemců. Povinnost hradit koncesionářské poplatky pak předepíšou přímo do nájemní smlouvy. Pokud se tak stane, měl by být ve smlouvě uveden i konkrétní variabilní symbol, pod kterým se poplatky mají odvádět na účet Českého rozhlasu a České televize. Samozřejmostí je i uvedení konkrétní částky, která se má odvádět. V případě televizního poplatku jde o 135 korun měsíčně, u rozhlasu pak 45 korun měsíčně.

Nabídka nemovitostí: reality Jičín a okolí.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *