fbpx
Vlajka EU

Green Deal – Zelená dohoda

Green Deal neboli Zelená dohoda je souhrn politických iniciativ Evropské unie s cílem udělat z Evropy ekologické místo. Jednoduše řečeno jde o to, aby byla Evropa do roku 2050 klimaticky neutrální a všechny negativní dopady na životní prostředí byly odstraněny. Dohoda byla Evropské unii představena 11. prosince 2019.

Co je cílem

Změna klimatu i stále se zhoršující životní prostředí představují pro všechny obyvatele Evropy zásadní hrozbu. Cílem dohody Green Deal je takové hrozby překonat a udělat z Unie konkurenceschopnou a moderní ekonomiku plně a zodpovědně využívající své zdroje.

Evropská unie si zároveň stanovila konkrétní cíle:

 • Dosáhnout nulových čistých emisí skleníkových plynů, a to do roku 2050. Do konce roku 2030 snížit skleníkové plyny alespoň o 55 procent oproti roku 1990
 • Oddělit hospodářský růst od užívání zdrojů, které má Unie k dispozici
 • Neopomenout žádného jednotlivce ani region na území Evropské unie

Doba po pandemii

Zelená dohoda zároveň směřuje Unii k období, které nastane s koncem pandemie koronaviru. Na realizaci cílů spojených s dohodou půjde až jedna třetina investic ve výši 1,8 biliónů EUR. Tyto prostředky jsou k dispozici v horizontu 7letého rozpočtu EU a zároveň v programu oživení NextGenerationEU.

Konkrétní přínos

Co konkrétně přinese Green Deal obyvatelům Unie? Co vše můžeme očekávat? V rámci snahy o zlepšení zdraví i životů všech obyvatel jde EU především o tyto priority:

 • Zajištění čistého ovzduší
 • Zajištění zdravé půdy
 • Zajištění nezávadné vody
 • Udržení a rozšíření biologické rozmanitosti
 • Cenově dostupné a zdravé potraviny
 • Renovace budov s ohledem na energetickou účinnost
 • Rozšíření veřejně dostupné hromadné dopravy
 • Dostupnost ekologické energie
 • Pracovní místa odolná proti změnám trhu
 • Delší životnost výrobků
 • Odolný a konkurenceschopný průmysl

Renovace domů a budov ušetří energii, ochrání před extrémním teplem nebo chladem a vyřeší energetickou chudobu.

Nový Sociální klimatický fond bude podporovat občany EU, kteří jsou nejvíce postiženi nebo ohroženi chudobou z hlediska energetiky nebo mobility. Pomůže zmírnit náklady těm, kterých se změny dotknou nejvíce, a zajistit, že přechod bude spravedlivý a nikdo nezůstane opomenut.

Na financování renovace budov, přístupu k mobilitě s nulovými a nízkými emisemi nebo dokonce na podporu příjmů poskytne v průběhu 7 let 72,2 mld. eur.

Kromě obytných budov musí být také renovovány veřejné budovy, aby se v nich více využívala energie z obnovitelných zdrojů a zvýšila se jejich energetická účinnost.

Komise navrhuje:

uložit členským státům povinnost renovovat alespoň 3 % celkové podlahové plochy všech veřejných budov ročně
stanovit pro využívání obnovitelných zdrojů energie v budovách referenční hodnotu 49 % do roku 2030
uložit členským státům povinnost zvyšovat podíl energie z obnovitelných zdrojů na vytápění a chlazení o +1,1 procentního bodu ročně až do roku 2030

Zdroj: EU

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *