fbpx
real estate, homeownership, homebuying-6688945.jpg

Darovaná versus zděděná nemovitost – co je lepší?

Říká se: „Darovanému koni na zuby nekoukej.“ Platí to tak i v případě nemovitosti? Co je pro vás lepší – nemovitost zdědit, nebo ji získat darem? Jaké jsou nevýhody obou variant? Nejprve se podíváme se na čtyři hlavní daně, které vás v tomto případě mohou potkat. V případě potřeby vám poradí realitní kancelář Libáň.

Darovací a dědická daň

 • Pokud je nemovitost darována, neplatí se. Povinnost platit ji byla zrušena již v roce 2013.
 • Stejně jako u varianty darování, i u zděděné nemovitosti se dědická daň od roku 2013, respektive od roku 2014 již neplatí.

Daň z nabytí nemovitosti

 • V případě darování nemovitosti se neplatí.
 • Neplatí se ani v případě zděděné nemovitosti.

Daň z příjmu při nabytí nemovitosti

 • U darované nemovitosti tuto daň neplatí pouze příbuzní v přímé i nepřímé rodové linii. Ve všech ostatních případech se tato daň platí.
 • V případě zděděné nemovitosti se tato daň nikdy neplatí.

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

 • U darované nemovitosti se tato daň platí v případě, že ji obdarovaný prodá během prvních pěti let poté, co ji obdržel. Prodá-li ji po uplynutí pěti let, daň se neplatí.
 • Podobně jako u varianty darování, i u zděděné nemovitosti je rozhodující období pět let. Do tohoto období se ale počítá i doba, po kterou v nemovitosti žil zemřelý příbuzný. Pakliže je toto období delší jak pět let, daň se neplatí. Je-li kratší, daň je povinnost zaplatit.

Výhody a nevýhody dědictví i daru

Jaké jsou hlavní nevýhody u jednotlivých variant? Tady jsou ty, o kterých byste určitě měli vědět:

Darovaná nemovitost

 • Obdarovaný může o nemovitost přijít v případě, že se dostane do finančních problémů, například v případě exekuce.
 • V případě smrti obdarovaného se nemovitost automaticky stává předmětem dědičného řízení.
 • Žije-li ještě darující v nemovitosti, pak by měl výše uvedená rizika pečlivě zvážit, popřípadě ošetřit takzvaným věcným břemenem doživotního užívání nemovitosti.
 • Podle nového Občanského zákoníku, paragraf 2072, se může obdarovaný sám rozhodnout dar darujícímu vrátit.
 • Stejně tak má právo i darující požádat o darovanou nemovitost zpět z důvodu hrubé nebo úmyslné nedbalosti.

Zděděná nemovitost

 • Dědí se dluhy i další závazky zemřelého.
 • Do hry mohou vstoupit i takzvaní nepominutelní dědicové, pokud nebyli v poslední vůli zemřelého vyděděni.
 • Je nutné zaplatit nemalé náklady za notáře.
 • Již za svého života můžete odkázat svůj majetek takzvanou dědickou smlouvou. Ta má větší váhu než závěť.
 • Dědickou smlouvou můžete odkázat jen ¾ svého majetku.